Grundejerforeningen
Brønsholmdalsvej 2-40


Beboermappe


Det er ikke tilladt en grundejer at foretage indgreb i fællesarealerne og deres beplantning uden en skriftligt godkendelse fra bestyrelsen.

Det er ikke tilladt en grundejer at benytte fællesarealerne som affaldsplads for affald fra egen parcel.

Det henstilles at man ved parkering i carporte og på parkeringspladserne viser skyldigt hensyn til andre beboere.

Langtidsparkering af trailere på parkeringspladserne frabedes.Senest opdateret: September 2013